Stärk cybersäkerheten på arbetsplatsen innan olyckan inträffar

Cyberbrottslighet får mer och mer uppmärksamhet i medierna, och det med goda skäl. En cyberattack kan leda till ett dataintrång och skada företag, både internt och externt. Utan en ordentlig IT-säkerhet kommer ditt företag inte kunna skydda sig mot listiga cyberbrottslingar och få lida för de illdåd de begår.

 

Om ditt företag drabbas av en cyberattack kan privata data läcka ut, vilket skadar ditt företags förtroende hos kunderna och sabbar dess rykte. Dessutom kan en cyberattack kosta en förmögenhet, oavsett om det rör sig om utpressning eller rättstvist.

 

I den här artikeln delar vi med oss av några praktiska tips om hur du kan stärka cybersäkerheten på arbetsplatsen för att minimera risken för att bli offer för en cyberattack.

Optimera ert säkerhetssystem med experthjälp

Om du vill minska risken för att ditt företag utsätts för en cyberattack drastiskt är det värt att investera i experthjälp. Genom att anlita en konsult för att genomföra ett systematiskt säkerhetsarbete kan du förebygga och hantera de hot och risker som din organisation står inför. 

 

De hjälper dig med alla aspekter av affärskontinuitet och riskhantering, informations- och personalsäkerhet samt säkerhetsskydd. Med andra ord optimeras ert säkerhetssystem för att säkerställa att ni har ett extra skyddslager som träder in om ni skulle bli måltavla för en cyberbrottsling.

Var utrustade med brandväggar och virusskydd

Alla arbetsplatser måste tillämpa extra skyddslager för att se till att deras data inte hamnar i orätta händer. Bland annat är brandväggar och antivirusprogram centrala för en IT-säker arbetsplats.

 

Kort sagt hjälper antivirusprogram till att skydda företagets system mot oönskade filer och skadliga programvaror, varav brandväggar hindrar cyberbrottslingar och andra externa hot från att överhuvudtaget få tillgång till systemet. Detta innebär att cyberbrottslingar först måste ta sig förbi en brandvägg och sedan ett virusskydd för att lyckas med sina skurkstreck, vilket de sällan gör om företagen är utrustade med både brandvägg och virusskydd.

 

Att investera i dessa produkter kan kosta en del, men i längden kommer det definitivt att löna sig. Dessutom är det möjligt att skära ner på kostnaderna och hålla sig inom budgeten. Du behöver bara veta var du ska leta.

Förse de anställda med tydlig vägledning och utbildning

Om dina anställda inte förstår varför de måste ansluta till en VPN när de jobbar hemifrån, varför säkra lösenord är så viktiga eller varför de inte ska klicka på länkar i e-postmeddelanden från en okänd avsändare, räcker det varken med experthjälp eller brandväggar.

 

Se därför till att alla anställda är medvetna om potentiella säkerhetsrisker och uppdatera dem om företagets datasäkerhetspolicy. Det är särskilt viktigt att de som arbetar hemifrån tillämpar nödvändiga åtgärder för att surfa tryggt och säkert. Om inte riskerar de att hamna i trubbel, och det vill du varken ska hända för dem eller varumärket.

Utan stark cybersäkerhet står företag inför många risker

Cybersäkerhet är alltså inte ens något att överväga – nyckeln är att investera i ett starkt IT-säkerhetssystem så snart som möjligt om företaget inte redan har ett sådant. Om du väntar finns det en risk att företaget tvingas utstå obehagligheter.