Vad är google scholar

Google Scholar – Informationssökning – LibGuides at Tritonia

20 sep. 2022 — Vad är Google Scholar? … Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten …

Google Scholar – Wikipedia

Google Scholar – Wikipedia

Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google. Med hjälp av den kan man söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter samt se vilka …

Google Scholar – Sökning – LibGuides – Lunds universitet

Google Scholar – Sökning – LibGuides at Lunds Universitet

Google Scholar är ett väldigt kraftfullt sökverktyg som ofta hittar relevanta publikationer. De stora nackdelarna är att du har lite kontroll över din …

Google Scholar

Med Google Scholar kan du enkelt göra breda sökningar efter akademisk litteratur. Sök bland en mängd olika akademiska ämnesområden och källor: artiklar, …

Med Google Scholar kan du enkelt göra breda sökningar efter akademisk litteratur. Sök bland en mängd olika akademiska ämnesområden och källor: artiklar, avhandlingar, böcker, abstrakt och domstolsyttranden.

Google Scholar guide – Evidens

Evidens » Google Scholar guide

Vad är Google Scholar? Google Scholar är en kostnadsfri sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor.

Google Scholar – Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Google Scholar | Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat …

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i Google Scholar i hela artiklarna, det vill säga inte bara i titel och abstract. 

Impaktfaktorer: Google Scholar – Publiceringsstrategi

Impaktfaktorer: Google Scholar – Publiceringsstrategi – Guides at Jönköping University Library

Google Scholar skiljer sig från Web of Science och Scopus i det att den inte har en lika … Det viktiga att tänka på är vad som också gäller för andra …

Google Scholar och fulltext – Högskolan i Skövde

Sidan beskriver hur du i Google Scholar kan göra en inställning för att få en koppling till bibliotekets fulltextprenumerationer även utanför Högskolans …

Sidan beskriver hur du i Google Scholar kan göra en inställning för att få en koppling till bibliotekets fulltextprenumerationer även utanför Högskolans nätverk.

Google Scholar: funktioner och hur den fungerar – Oppna

Google Scholar: funktioner och hur den fungerar – Blogg

6 juni 2022 — Google Scholar är en speciell gratis sökmotor som gör att du kan hitta akademiska källor online med hjälp av nyckelord. Ta reda på hur det …

Sökmotorer – Karlstads universitet

Sökmotorer | Karlstads universitet

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben, exempelvis vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, referat, …

För vetenskaplig information finns speciella sökmotorer att utforska. Tre av dem är Google Scholar, Dimensions och Microsoft Academic.

Keywords: vad är google scholar